eMuzejs

eMuzejs

Latvijas nacionālā eMuzeja dizaina izstrāde.
eMuzejs ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja digitālo resursu krātuve.